ישראל פורום - קהילת פורומים ישראלית איכותית בשלל תחומים כגון תרבות, מחשבים, אומנות, אקטואליה, מדע, פנאי, ספורט ועוד.
מה שבפנים בנעלי בית אומנויות היצירה רוח מדע וידע לוחות ותמיכה
להציל את ישראל פורום?
להציל את ישראל פורום?
איך ישנתם? האתר ישן מצויין. עכשיו צריכים להחליט - להעיר אותו או לירות בו.
לפרטים נוספים...   27-04-10 13:20
הכותרת הבאה
הכותרות
ישראל פורום 2009 - הדור הבא
!
X
ברוך הבא, אורח ( התחבר | הירשם )
שלח שוב את הודעת האישור בדוא"ל

סקר השבוע

קניות בסופר
איפה אתם עושים את הקניות שלכם בדרך כלל?
מגה (כולל מגה, מגה בול, מגה בעיר וכו')

 [7, 9%]
שופרסל (כולל שופרסל, שופרסל דיל, שופרסל שלי וכו')

 [31, 38%]
רמי לוי

 [18, 22%]
מכולת / סופר שכונתי / סופר אחר

 [8, 10%]
אחר

 [18, 22%]
אורחים לא יכולים להצביע
עוד מתוך הפורום...

מחוברים כעת

11 אורחים, 0 חברים ו 0 חברים אנונימיים.

אורח יקר,
כנראה שכולם הלכו לישון, נא לשמור על השקט.

זו ההזדמנות להרשם ולהצטרף אלינו למיטה.

דבר הפורום
42. [Deep Thought]
"ישנם שני דברים אינסופיים: היקום והטיפשות האנושית.
ואני לא בטוח בקשר לראשון." [א. איינשטיין]

פרשת שמות/ מאת: אהובה קליין ., פלאי פלאים במכות מצרים-כיצד?

הוסף סקר עקוב אחר אשכול זה שלח אשכול זה בדואר אלקטרוני הדפס אשכול זה
Reply to this topicStart new topicStart Poll

 
אהובה קליין
קבוצה: רשומים
יום הולדת:
תאריך הצטרפות: 11-דצמברember 10
פרטים נוספים...

שליחת הודעה פרטית
Member is Offline
לאיבר האינטימי שלי קוראים יוסי
הודעות: 324
פורסם ב: ינואר 7 2016, 23:23
PMEmail Poster
Quote Post

[
פרשת וארא - פלאי פלאים במכות מצרים- כיצד?[/]
מאמר מאת: אהובה קליין.
[]פרשה זו מתארת חלק מהמכות שהקב"ה הנחית על מצרים , אך בטרם התוכנית תצא לפועל, מקבל משה הנחיות מבורא עולם.
"ויאמר ה' אל- משה ראה נתתיך אלוקים לפרעה ואהרון אחיך יהיה נביאך: אתה תדבר את כל אשר אצווך ואהרון אחיך ידבר אל- פרעה ושילח את בני- ישראל מארצו: ואני אקשה את לב פרעה והרבתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים: ולא ישמע אלכם פרעה ונתתי את - ידי במצרים והוצאתי את צבאותיי את- עמי בני- ישראל מארץ מצרים בשפטים גדולים: וידעו מצרים כי אני ה' בנטותי את ידי על- מצרים והוצאתי את בני- ישראל מתוכם: ויעש משה ואהרון כאשר ציווה ה' אותם כן עשו:" [שמות ז, א-ז]
השאלות הן:
א] כיצד מתבטאת מנהיגותו של משה - כלפי פרעה?
ב] מדוע ה' הקשה את לב פרעה?
ג] מהי מטרת המכות במצרים וכיצד ה' נהג עם ישראל?
תשובות
מנהיגותו של משה.
רבינו בחיי מסביר: כי הקב"ה מודיע למשה שלא יחשוש שמא פרעה לא ישמע לדבריו, לפי שמשה יהיה גדול מעליו ואהרון אחיו יסייע לו בדיבור. בעוד פרעה היה עושה את עצמו אלוה, כפי שנאמר ביחזקאל על פרעה : "לי יאורי ואני עשיתני" [יחזקאל כ"ט] לכן אמר ה' למשה: "ראה נתתיך אלוקים לפרעה" פרעה שעושה עצמו אלוה, אתה משה תהיה אלוה עליו והוא אינו כלום.
רש"י מפרש : יש בדברי ה' לשון מרות- כלומר משה ישלוט על פרעה , יהא רודה בו על ידי מכות וייסורים.

ה' מקשה את לב פרעה.

רבינו בחיי אומר: רבים הם השואלים: אם הקב"ה מראש רצה להקשות את ליבו של פרעה, מדוע היה צורך להביא על מצרים את עשרת המכות? הרי הקב"ה אינו עושה עוולה?
התשובה לכך: שפרעה נחשב לרשע וחוטא- ובמה התבטא חטאו? בכך שאמר: "הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו הבה נתחכמה לו" והיה גם רשע וכופר, לכן ה' מנע ממנו דרכי תשובה , ה' דאג שפרעה יסרב לשלח את עם ישראל, כי אם היה חוזר בתשובה ומשלח את העם מיד ,אי אפשר היה להענישו אותו ואת עמו. הראיה - מאנשי נינווה שעשו תשובה ואז ה' לא הענישם, כפי שמסופר בספר יונה.
ועוד פירוש של רבינו בחיי: קשיות הלב של פרעה נרמז למשה כבר בהתרחשות הסנה הבוער, כפי שהכתוב מתאר: "וירא והנה הסנה בוער באש והסנה איננו אכל" התורה המשילה את ריבוי הצרות והמכות באש ואת פרעה המשיל בשיח קוצני – שהוא הסנה, וכך ה' רמז למשה שעתיד להקשות את ליבו של פרעה שלא ייכנע מיד מפני המכות- כשם שהסנה לא נשרף בעקבות האש.
רש"י מסביר :כי ה' הקשה את לב פרעה בכוונה - כדי להראות את אותות וגבורות ה' בהמשך וכך מידתו של הקב"ה שמביא פורענות על האומות - כדי שעם ישראל ישמעו וייראו כפי שנאמר :" הכרתי גויים נשמו פנותם, החרבתי חוצותם" [צפניה ג, ו]ועוד כתוב: "אמרתי אך תיראי אותי, תיקחי מוסר" [שם ז']
מטרת עשרת המכות והיחס לישראל.
בנוסף למטרת העונש על פרעה, תפקיד עשרת המכות היה ללמד את פרעה ולהוכיח לו את יסודות האמונה בה',בעוד שפרעה כפר במציאות ה'.
רבי יהודה מחלק את המכות לשלוש קבוצות: דצ"ך,עד"ש, באח"ב. בספר "נתיבות שלום" ישנו הסבר יפה לחלוקה זו:
דצ"ך- במכות אלה ה' רצה להוכיח את שליטתו על האדמה והם: דם, צפרדע וכינים.
עד"ש- ערוב, דבר, שחין - כאן המטרה להראות את שליטתו של ה' על דברים שנמצאים מעל האדמה: כגון: אנשים, בהמות וחיות.
באח"ב- ברד, ארבה, חושך ומכת בכורות - באמצעות מכות אלה הקב"ה הוכיח את יכולת שליטתו באוויר השמים מעל הארץ.
וכל זה בא להוכיח לפרעה כי השולט היחידי בטבע- הוא ה' ויש בכוחו גם לשנות מעשה בראשית וזאת בניגוד לדמיונו של פרעה שדימה עצמו לאלוה.
לגבי שלושת המכות: ערוב, דבר, ברד- הכתוב מציין שלא הופיעו בארץ גושן ולכן לא פגעו בעם ישראל.
אבן עזרא טוען : כי במכות שלא נתפרש שהיהודים הופלו בהם לטובה כנראה שהם גם נפגעו מהם והכוונה למכות הדם, הצפרדע והכינים.
וכל זה מפני שמכות אלה אינן מסוכנות ולכן הן היו כלליות למצרים ולישראל כאחד ורק המכות הקשות: ערוב, דבר, ברד- לא פגעו בישראל.
לדעת הרמב"ן: ישראל לא נפגעו בשום מכה!
המשך חכמה אומר: כי מצרים הייתה אז הממלכה הגדולה ביותר לכן נבחרה כדי להדביר את הדעות הכפרניות בה' ולהחדיר את האמונה בה' ,אך בנוסף הייתה גם מגמה חינוכית לישראל שהיו שקועים בגלות מצרים כי כל מכה שניחתה על מצרים - באותו זמן גאלה את ישראל מטומאת מצרים ועקרה מהנשמה דעות כפרניות.
הרבי מקוצק אומר: עשרה מאמרות – הן עשרה שערי בינה כנגד עשר המכות. וכל מכה ומכה גאלה מאמר אחד לישראל, לדוגמא: מתוך :"יהי חושך" - נולד: "יהי אור"- בדעות במעשים ובאמונה.
לסיכום, לאור האמור לעיל אנו רואים כי : הקב"ה העניק כוח מיוחד למשה כדי שירדה בפרעה. מנגד הקשה את ליבו של פרעה - כדי להביא אותות וגבורה לעיני כול ולהראות מיהו השליט היחיד על כל היקום.
את ישראל ה' לא נטש בגלות והגן עליהם מפני המכות ולכן ניצלו מכל פגע. יש בכך נסי ניסים ופלאי פלאים- של יד ה'.
גם בימינו ולנצח נצחים נאמר: "כי לא ייטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב"[תהלים,צ"ד,י"ד]
מי ייתן כשם עם ישראל נגאלו מגלות מצרים כך יגאלו לעתיד לבוא, כנאמר: " כִּימֵי צֵאתְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אַרְאֶנּוּ נִפְלָאוֹת"
b010.gif hug.gifבחזרה לראש העמוד
0 תגובות
0 משתמשים צופים באשכול זה (0 אורחים ו 0 משתמשים אנונימיים)
0 משתמשים:


Reply to this topicStart new topicStart PollTopic Options